HOBİ VE DESTEK EĞİTİMLERİ | etiSEM-90-20 - İleri Kurs Uygulamaları - GİTAR