BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK | etiSEM-06-02 - Yönetici Asistanı